Vol 1, No 4 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Introduction

Elina A. Genina, Alexey N. Bashkatov, Valery V. Tuchin
PDF
208

Reviews

Jiawen Li, Zhongping Chen
PDF
209-224

Articles

Sergey I. Kireev, Aslan M. Imamov, Alexander G. Kurmanov
PDF
225-228
Jiasong Li, Chih-Hao Liu, Alexander Schill, Manmohan Singh, Achuth Nair, Valery P. Zakharov, Kirill V. Larin
PDF
229-235
Alar Sünter, Aleksander Frorip, Vadim Korsakov, Remo Kurruk, Artur Kuznetsov, Mai Ots-Rosenberg
PDF
236-247
Olga Sindeeva, Ekaterina Borisova, Arkady Abdurashitov, Ekaterina Zhinchenko, Artem Gekalyuk, Maria Ulanova, Aly Esmat Sharif, Victoria Razubaeva, Sergey Serov, Ludmila Yankovskaya, Valery V. Tuchin, Oxana Semyachkina-Glushkovskaya
PDF
248-254
Pedro Peixoto, Luís Oliveira, Maria Inês Carvalho, Elisabete Nogueira, Valery V. Tuchin
PDF
255-269
Valery Bakutkin, Vadim Gorelov, Yuriy Zayko
PDF
270-273