Vol 3, No 3 (2017)

Table of Contents

Articles

Ling Tao, Zhiyu Qian, Yamin Yang, Hongyi Liu, Li Xue
PDF
030301
Georgy V. Simonenko
PDF
030302
Andrey V. Belikov, Alexey M. Zagorulko, Vyacheslav I. Kochubey, Sergey N. Smirnov
PDF
030303

Special Section

Yury I. Gurfinkel, Maria L. Sasonko
PDF
030401
Irina A. Sokolova, Aleksandrina V. Kachalova, Anastasiya A. Fabrichnova, Yulia A. Kovaleva, Aleksandr A. Shahnazarov, Vladimir B. Koshelev
PDF
030402

Letters

Anindya Majumdar, Sean J. Kirkpatrick
PDF
030501