Vol 3, No 4 (2017)

Biophotonics Technologies

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover: Special Issue. Biophotonics Technologies
 
PDF
040000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 3(4)
 
PDF
040001

Introduction

Preface to the Special Issue on Biophotonics Technologies
 
PDF
040101

Articles

Isa Carneiro, Sónia Carvalho, Rui Henrique, Luís Oliveira, Valery V. Tuchin
PDF
040301
Kosar Khaksari, Sean J. Kirkpatrick
PDF
040302
Ilya D. Solovyev, Alexandra V. Gavshina, Alexander P. Savitsky
PDF
040303
Alexey N. Bashkatov, Elina A. Genina, Veniamin A. Grishaev, Sergey V. Kapralov, Vyacheslav I. Kochubey, Valery V. Tuchin
PDF
040304
Tsanislava Genova, Ekaterina Borisova, Oksana Semyachkina-Glushkovskaya, Dmitry Gorin, Daniil Bratashov, Ivan Terziev
PDF
040305
Valeriya S. Maryakhina, Yulia S. Korneva, Igor V. Chekurov, Oksana A. Shisterova
PDF
040306