Vol 7, No 2 (2021)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover: J of Biomedical Photonics & Eng 7(2)
 
PDF
020000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 7(2)
 
PDF
020001

Articles

Natalia I. Kazachkina, Victoria V. Zherdeva, Asiya N. Saydasheva, Irina G. Meerovich, Valery V. Tuchin, Alexander P. Savitsky, Alexei A. Bogdanov Jr.
PDF
020301
Mohamed H. Aref, Abou-Bakr M. Youssef, Ibrahim H. Aboughaleb, Yasser H. El-Sharkawy
020302
Inês Martins, Hugo Silva, Valery V. Tuchin, Luís Oliveira
PDF
020303
Tung Thanh Do, Andrey V. Belikov, Yulia V. Semyashkina
PDF
020304
Irina A. Sergeeva, Anna V. Petrova, Anastasia V. Shlenskaya, Galina P. Petrova
PDF
020305
Mohamed H. Aref, Ramy Abdlaty, Mohamed Abbass, Ibrahim H. Aboughaleb, Ayman A. Nassar, Abou-Bakr M. Youssef
020306
Ivan S. Shatalov, Aleksandrina S. Shatalova, Lyudmila V. Plotnikova, Aleksandr G. Shleikin
PDF
020307
Ivan A. Bratchenko, Yulia A. Khristoforova, Lyudmila A. Bratchenko, Alexander A. Moryatov, Sergey V. Kozlov, Ekaterina G. Borisova, Valery P. Zakharov
PDF
020308
Irina A. Matveeva, Lyudmila A. Bratchenko, Oleg O. Myakinin, Elena N. Tupikova, Valery P. Zakharov
PDF
020309