Vol 6, No 3 (2020)

Table of Contents

Articles

Yulia D. Agafonova, Andrey V. Gaidel, Evgeniy N. Surovtsev, Aleksandr V. Kapishnikov
PDF
030301
Irina A. Matveeva, Oleg O. Myakinin, Vseslav O. Vinokurov, Yulia A. Khristoforova, Ivan A. Bratchenko, Alexander A. Moryatov, Sergey V. Kozlov, Valery P. Zakharov
PDF
030302