Vol 8, No 2 (2022)

Laser and optical technologies in biomedicine and ecology

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover: Special Issue. Laser and optical technologies in biomedicine and ecology
 
PDF
020000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 8(2)
 
PDF
020001

Introduction

Foreword to the Special Issue on Laser and optical technologies in biomedicine and ecology
 
PDF
020101

Articles

Lubov I. Krikunova, Anatoliy A. Nikolayev, Denis P. Porfirev, Alexander M. Mebel
PDF
020301
Olga I. Baum, Ekaterina M. Kasianenko, Alexey V. Yuzhakov, Alibek A. Gamidov, Elena P. Medvedeva, Yusef N. Yusef
PDF
020302
Ekaterina N. Lazareva, Andrey Y. Zyubin, Natalya I. Dikht, Alla B. Bucharskaya, Ilya G. Samusev, Vasily A. Slezhkin, Vyacheslav I. Kochubey, Valery V. Tuchin
PDF
020303
Anastasiya D. Mironova, Yulia V. Kargina, Olga S. Pavlova, Alexander M. Perepukhov, Igor O. Sobina, Victor Yu. Timoshenko
PDF
020304
Ekaterina M. Kasianenko, Anastasia V. Golovchenko, Vladimir I. Siplivyi, Oleg G. Romanov, Olga I. Baum
PDF
020305
Аndrey N. Agafonov, Diana Suyundukovа, Natalya V. Latukhina, Alexander V. Pavlikov
PDF
020306