Vol 8, No 1 (2022)

Biophotonics Technologies (dedicated to the memory of Dr. Alexey N. Bashkatov)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover: Special Issue. Biophotonics Technologies (dedicated to the memory of Dr. Alexey N. Bashkatov)
 
PDF
010000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 8(1)
 
PDF
010001

Introduction

Foreword to Biophotonics Technologies (dedicated to the memory of Dr. Alexey N. Bashkatov)
 
PDF
010101

Reviews

Neha Acharya, Sindhoora K. Melanthota, Manoj Khokhar, Shweta Chakrabarti, Dharshini Gopal, Dhyeya S. Mallya, Nirmal Mazumder
PDF
010201

Articles

Sahar Z. Al-Sammarraie, Lyudmila A. Bratchenko, Elena N. Typikova, Peter A. Lebedev, Valery P. Zakharov, Ivan A. Bratchenko
PDF
010301
Nataliya A. Kolotyeva, Frida N. Gilmiyarova, Oksana A. Gusyakova, Marina V. Komarova, Nikita V. Remizov, Elena A. Ryskina
PDF
010302
Elena Potapova, Evgeny Zherebtsov, Ksenia Kandurova, Alexander Palalov, Viktor Dremin, Andrey Dunaev
PDF
010303
Luís R. Oliveira, Tânia M. Gonçalves, Maria R. Pinheiro, Luís E. Fernandes, Inês S. Martins, Hugo F. Silva, Hélder P. Oliveira, Valery V. Tuchin, Luís M. Oliveira
PDF
010304
Andrey V. Belikov, Anastasia D. Kozlova, Sergey N. Smirnov
PDF
010305