Vol 1, No 1 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Reviews

Valery V. Tuchin
PDF
3-21
Elina A. Genina, Alexey N. Bashkatov, Yury P. Sinichkin, Irina Yu. Yanina, Valery V. Tuchin
PDF
22-58

Articles

Valeriya S. Maryakhina, Larisa S. Scheglova, Ksenia A. Anenkova
PDF
59-63
Alexander Korobtsov, Svetlana Kotova, Nikolay Losevsky, Aleksandra M. Mayorova, Sergey Samagin
PDF
64-69
Valery P. Zakharov, Ivan A. Bratchenko, Dmitry N. Artemyev, Oleg O. Myakinin, Dmitry V. Kornilin, Sergey V. Kozlov, Alexander A. Moryatov
PDF
70-76
Elina A. Genina, Alexey N. Bashkatov, Ivan D. Kamenskikh, Igor O. Kolbenev, Tatiana G. Kamenskikh, Valery V. Tuchin
PDF
77-80
Matti Kinnunen
PDF
81-89
Narendran Sudheendran, Maleeha Mashiatulla, Raksha Raghunathan, Saba H. Syed, Mary E. Dickinson, Irina V. Larina, Kirill V. Larin
PDF
90-95