Vol 3, No 2 (2017)

Laser and optical technologies in biomedicine and ecology

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover: Special Issue. Laser and optical technologies in biomedicine and ecology
 
PDF
020000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 3(2)
 
PDF
020001

Introduction

Foreword to the Special Issue on Laser and optical technologies in biomedicine and ecology
 
PDF
020101

Articles

Polina A. Timoshina, Alla B. Bucharskaya, Denis A. Alexandrov, Valery V. Tuchin
PDF
020301
Daria K. Tuchina, Alexey N. Bashkatov, Alla B. Bucharskaya, Elina A. Genina, Valery V. Tuchin
PDF
020302
Alexander N. Malov, Anna V. Neupokoeva, Lubov A. Kokorina
PDF
020303
Vladislav S. Krasnoukhov, Aleksander M. Mebel, Igor P. Zavershinskiy, Valeriy N. Azyazov
PDF
020304
Anastasiya N. Markina, Aleksandr A. Fedotov
PDF
020305
Alexander N. Malov, Andrey A. Vaychas, Eugenia A. Novikova
PDF
020306
Natalia S. Ksenofontova, Elina A. Genina, Alexey N. Bashkatov, Georgy S. Terentyuk, Valery V. Tuchin
PDF
020307
Lyudmila A. Shamina, Ivan A. Bratchenko, Dmitry N. Artemyev, Oleg O. Myakinin, Alexander A. Moryatov, Oleg I. Kaganov, Andrey E. Orlov, Sergey V. Kozlov, Valery P. Zakharov
PDF
020308
Anastasia A. Lykina, Dmitry N. Artemyev, Ivan A. Bratchenko
PDF
020309
Nikolay P. Kozlov, Rafael I. Fairushin
PDF
020310