Vol 6, No 2 (2020)

Years in Biophotonics: 60-th Anniversary of Profs. I. V. Minin and O. V. Minin

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover: Special Issue. Years in Biophotonics: 60-th Anniversary of Profs. I. V. Minin and O. V. Minin
 
PDF
020000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 6(2)
 
PDF
020001

Introduction

In the 60th jubilee of Professors of Tomsk Polytechnic University Igor V. Minin and Oleg V. Minin
 
PDF
020101

Reviews

Guzel R. Musina, Pavel V. Nikitin, Nikita V. Chernomyrdin, Irina N. Dolganova, Arsenii A. Gavdush, Gennadiy A. Komandin, Dmitry S. Ponomarev, Alexander A. Potapov, Igor V. Reshetov, Valery V. Tuchin, Kirill I. Zaytsev
PDF
020201

Articles

Igor V. Minin, Oleg V. Minin
PDF
020301
Margarita V. Kruchinina, Andrey A. Gromov, Vladimir N. Kruchinin, Vladimir A. Volodin, Vladimir M. Generalov
PDF
020302
Alexey V. Gayer, Boris P. Yakimov, Gleb S. Budylin, Evgeny A. Shirshin
PDF
020303
Tianmiao Zhang, Maria Zakharova, Anna Vozianova, Aleksandr Podshivalov, Maria Fokina, Ravshanjon Nazarov, Anna Kuzikova, Petr Demchenko, Mayya Uspenskaya, Mikhail Khodzitsky
PDF
020304
Anastasia I. Maslianitsyna, Petr B. Ermolinsky, Andrei E. Lugovtsov, Alexander V. Priezzhev
PDF
020305
Andrei E. Lugovtsov, Vladislav D. Ustinov, Georgy S. Kalenkov, Sergey G. Kalenkov, Alexander V. Priezzhev
PDF
020306
Nelma Gomes, Valery V. Tuchin, Luís M. Oliveira
PDF
020307
Kirill V. Berezin, Konstantin N. Dvoretskiy, Vladimir V. Nechaev, Anatoliy M. Likhter, Ilmira T. Shagautdinova, Valery V. Tuchin
PDF
020308
Swathi Rao, Reena John, Ajeetkumar Patil, Unnikrishnan V. K., Sajan D. George, Keerthilatha M. Pai, Ravikiran Ongole, Tom Devasia, V. B. Kartha, Santhosh Chidangil
PDF
020309
Andrey V. Belikov, Sergey N. Smirnov, Andstasia D. Tavalinskaya, Victoria S. Pomazanova
PDF
020310

Letters

Petr B. Ermolinskiy, Anastasia I. Maslyanitsina, Andrei E. Lugovtsov, Alexander V. Priezzhev
PDF
020501