Vol 2, No 4 (2016)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Idit Feder, Hamootal Duadi, Moti Fridman, Tamar Dreifuss, Dror Fixler
PDF
040301
Wei Gao, Delia Cabrera DeBuc, Valery P. Zakharov, Erika Tatrai, Gabor M. Somfai, Oleg O. Myakinin, Ivan A. Bratchenko, Dmitry N. Artemyev, Dmitry V. Kornilin
PDF
040302

Special Section

Foreword to the Special Issue on Optical Technologies for Biomedical Applications
Elina A. Genina, Alexey N. Bashkatov, Valery V. Tuchin
PDF
040101
Sergey B. Venig, Rimma K. Chernova, Victor G. Sergeantov, Alexey A. Selifonov, Olga G. Shapoval, Olga V. Nechaeva, Vladimir P. Splyukhin, Andrey M. Zakharevich, Ekaterina I. Selifonova, Galina N. Naumova, Natalia N. Scherbakova
PDF
040303
Victoria V. Gibizova, Viktor A. Sapozhnikov, Ksenia V. Fedorova, Galina P. Petrova
PDF
040304
Evgeny A. Zherebtsov, Victor V. Dremin, Angelina I. Zherebtsova, Irina N. Makovik, Andrey V. Dunaev
PDF
040305
Victoria A. Guseva, Sviatoslav I. Gusev, Petr S. Demchenko, Egor A. Sedykh, Mikhail K. Khodzitsky
PDF
040306
Sónia Carvalho, Nuno Gueiral, Elisabete Nogueira, Rui Henrique, Luís Oliveira, Valery V. Tuchin
PDF
040307
Pavel V. Mezhenny, Sergej A. Staroverov, Aleksandr S. Fomin, Aleksej A. Volkov, Ivan Y. Domnitsky, Sergey V. Kozlov, Vladislav N. Laskavy, Lev A. Dykman
PDF
040308
Elina Nepomnyashchaya, Ekaterina Savchenko, Elena Velichko, Evgenij Aksenov
PDF
040309
Inna V. Klimenko, Anton V. Lobanov
PDF
040310