Vol 8, No 4 (2022)

Biophotonics for blood studies: the 75th anniversary of the scholar and teacher Alexander Priezzhev

Table of Contents

Cover: Special Issue. Biophotonics for blood studies: the 75th anniversary of the scholar and teacher Alexander Priezzhev
 
PDF
040000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 8(4)
 
PDF
040001

Introduction

Foreword to the Special Issue "Biophotonics for blood studies: the 75th anniversary of the scholar and teacher Alexander Priezzhev"
 
PDF
040101

Special Section

Dmitry A. Zimnyakov, Marina V. Alonova, Anatoly V. Skripal, Sergey S. Zaitsev, Valentina A. Feodorova
PDF
040302
Aleksandr V. Pushkarev, Sergey S. Ryabikin, Dmitry I. Tsiganov, Arsen K. Zotov, Vladimir N. Kurlov, Irina N. Dolganova
PDF
040501
Andrey V. Belikov, Anastasia D. Kozlova, Sergey N. Smirnov, Yulia V. Fyodorova
PDF
040502
Sergey Y. Nikitin, Evgeniy G. Tsybrov, Mariia S. Lebedeva
PDF
040503
Olga I. Yablonskaya, Vladimir L. Voeikov, Kirill N. Novikov, Ekaterina V. Buravleva, Nadezhda G. Berdnikova
PDF
040504
Alexander I. Yusipovich, Elvin S. Allakhverdiev, Evgeniia Yu. Parshina, Sergey K. Pirutin, Margarita A. Silicheva, Oleg V. Rodnenkov, Tamila V. Martynyuk, Georgy V. Maksimov
040505
Elena V. Perevedentseva
PDF
040506
Elena E. Nikonova, Gleb S. Budylin, Alena S. Kochmareva, Anna Yu. Turkina, Peter S. Timashev, Evgeny A. Shirshin
PDF
040507
Juergen Lademann, Maxim E. Darvin, Martina C. Meinke, Sora Jung
PDF
040508
Boris P. Yakimov, Kirill E. Buiankin, Anastasia V. Venets, Evgeny A. Shirshin
PDF
040509
Herbert Schneckenburger
PDF
040510
Valeriya Perekatova, Daria Kurakina, Aleksandr Khilov, Mikhail Kirillin
PDF
040511
Konstantin V. Mashkov, Andrey D. Usanov, Rustyam G. Chabbarov, Anatoly V. Skripal
PDF
040512
Natalia Yu. Ignatieva, Olga L. Zakharkina, Alexander P. Sviridov
PDF
040513

Articles

Аndrey А. Boyko, Alexey V. Borisov, Vyacheslav S. Zasedatel, Vyacheslav V. Romanchuk, Yury V. Kistenev
PDF
040301
Alexey A. Zykov, Alexander L. Matveyev, Lev A. Matveev, Vladimir Y. Zaitsev
PDF
040303
Sara Rahsepar, Emadodin Darchini-Maragheh, Pouran Layegh
PDF
040304
Ludmila M. Sencha, Anastasia A. Gorokhova, Nina N. Peskova, Elena I. Cherkasova, Irina V. Balalaeva
PDF
040305